Dior Tiên Sinh - 迪奥先生
1

Chap 4: 8 giờ trước

Chàng Thợ Săn Dễ Thương
2

Chap 3: 1 ngày trước

Golden Bullet
3

Chap 1: 1 ngày trước

The Boy & The Wolf
4

Chap 1: 2 ngày trước

Spinel
5

Chưa Có Chapter

Đơn Xin Ly Hôn
6

Chap 2: 8 giờ trước

Chỉ Mr.B Không Biết
7

Chap 4: 3 ngày trước

Six Sex (KITAZAWA Kyou)
8

Chap 2: 4 ngày trước

Mộng Ma Tama
9

Chap 3: 4 ngày trước

Dragless Sex
10

Chap 8: 4 ngày trước

TA KHÔNG PHẢI TIỀU PHU
11

Chap 6: 1 ngày trước

CON RỐI CỦA NGÀI HẦU TƯỚC
12

Chap 10: 1 ngày trước

Lời Thú Nhận
13

Chap 8: 6 ngày trước

Ore to Kacho no Shujukankei
15

Chap 9: 1 tuần trước

Duyên Tiền Kiếp
16

Chap 3: 1 tuần trước

Shitto wa Ai wo Kumoraseru
18

Chap 2: 1 tuần trước


Facebook
DuaLeoTruyen
WhatsApp
+8468706458